Hygien

Kursen Hygien är en 100 poängskurs med kurskoden HYGHYG0 

Vi använder föreläsningar, litteratur, olika sidor på Internet, Kahoot, arbetsblad & andra arbetsuppgifter i kursen.

Här följer allt du ska göra i kursen uppdelade i olika moment.

  1. Moment 1
  2. Moment 2
  3. Moment 3
  4. Moment 4
  5. Moment 5
  6. Moment 6
  7. Moment 7
  8. Moment 8
  9. Moment 9

För att enkelt hålla reda på dina studier har du här en arbetsgång. Denna finns också i classroom. Skriv ut den och markera där varje moment du är klar med, allt eftersom. I detta dokument ska du också skriva in dina resultatspoäng som du får vid varje tillfälle vi spelar Kahoot.

Arbetsgång HYGIEN

Bild 2020-02-23 kl. 13.00

Skolverkets kunskapsmatris kan du ladda hem här:

0-Kunskapsmatris. Hygien

0-Kunskapsmatris. Hygien-del1_Sida_1

0-Kunskapsmatris. Hygien-del1_Sida_2