Moment 3 (hygien)

Tredje momentet innehåller:

  • Föreläsning om allmän mikrobiologi
  • Eget arbete = ”forskning” om mikroorganismer: en från vardera grupp: bakterie, virus, parasit & svamp som har med mat & hälsa att göra, de som är dåliga eller bra för oss.
  • Arbetsblad.
  • Spela kahoot

Föreläsning – allmänmikrobiologi

 

”Forska”

 

  1. Välj en mikroorganism från vardera grupp: 
  • Bakterie  (du får inte välja Helicobacter Pylori)
  • Mögel- & jästsvampar
  • Parasiter
  • Virus

och måla/rita/klipp & klistra på ett fysiskt A4 papper eller på datorn, t.ex. i google presentation (fil finns i classroom & HÄR) 

Du ska skriva om 4 mikroorganismer och dessutom hitta en ”krokning” / liknelse till varje organism. Det kan exempelvis se ut så här: 

helicobacter Detta exempel finns också som förstasida i följande fil, om du vill göra dina bakteriepresentationer i samma fil är det okej. Filen ligger också i classroom.

3-Min mikroorganism

Vi ska sen göra en form av tipsrunda på allas mikroorganismers forskning.

Arbetblad

 

(3) arb.blad – Mikrobiologi

Kahoot

Spela kahoot. Avser kapitel ”4-6”: ALLMÄN MIKROBIOLOGI, SMITTSPRIDNING & MATFÖRGIFTNING:

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 16 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-del-2/5dba7f5a-82ae-4d9d-ad57-e720442c50d8