Moment 4 (hygien)

Fjärde momentet i hygien innehåller:

  • Spela kahoot
  • en föreläsning uppdelat på tre videos med filmklipp mellan varje del
  • Tankekarta: skadedjur OCH gifter i livsmedel
  • Arbetsblad 4

 

Kahoot

Spela kahoot. Avser kapitel ”4-6”: ALLMÄN MIKROBIOLOGI, SMITTSPRIDNING & MATFÖRGIFTNING:

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 16 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-del-2/5dba7f5a-82ae-4d9d-ad57-e720442c50d8

 

Föreläsning – smittor & matförgiftningar & skadedjur (4a)

 

3 filmklipp:

Faromyran:

Råttor:

Möss:

Forts. föreläsning – smittor& matförfitningar samt skadedjur (4b)

 

Filmklipp:

Så tar du kål på farliga bakterier

 

Forts. föreläsning 4 – smittor, matförgiftningar & skadedjur

 

 

Tankekarta: skadedjur & gifter i livsmedel

Gör en riktigt fina tankekartor, med hjälp av filen nedan eller skapa en egen fysisk på papper med färger & bilder

4-Skadedjur & gifter i livsmedel

 

Arbetsblad 4 – smittor & matförgiftningar

Arbetsbladet, ligger som vanligt i classroom, men du har det även här:

(4) arb.blad – Smittor & matförgiftningar (1)