Moment 5 (hygien)

Femte momentet innehåller:

  • Föreläsning Risker med livsmedel
  • Spela kahoot
  • Skapa frågor till tipsrunda
  • Arbetsblad 5
  • Plugga inför examination 1: skolverkets mål 1 & 2
  • Skriva prov för mål 1 & 2 i hygien

Föreläsning 5 om risker med livsmedel

 

 

Kahoot

Spela kahoot. Avser kapitel ”4-6”: ALLMÄN MIKROBIOLOGI, SMITTSPRIDNING & MATFÖRGIFTNING:

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 16 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-del-2/5dba7f5a-82ae-4d9d-ad57-e720442c50d8

 

Skapa frågor till tipsrunda

Skapa dina frågor i dokumentet som ligger i classroom. Samma dokument finns även på länken nedan.

tipsrunda

tipsrunda

Tänk på att frågorna & svaren bör vara korta, så de får plats på ett A4-papper per fråga.

tipsrunda

 

 

Arbetsblad

Arbetsblad 5, finns i classroom. (5) arb.blad – risker med livsmedel (1)

 

Inför examination av mål 1 & 2 i hygien

Fundera på frågorna i dokumentet och skriv så mycket du kan som svar på frågorna.

Försök först svara på frågorna så gott du kan, utan att använda böcker, föreläsningar, Internet och annan litteratur.

Därefter kan du svara på frågorna med hjälp av föreläsningar, litteratur m.m. för att sen prova skriva målen utan hjälp. Därefter är det dags att skriva provet utan hjälpmedel.

Lycka till, här kommer frågorna, som du kan svara både översiktligt, utförligt och nyanserat på. Vilket mål har du? Vilket betyg vill du nå på kursen hygien?

Examination 1 – Hygien mål 1 & 2