Moment 7 (hygien)

Sjunde momenten i hygien innehåller:

  • Spela kahoot
  • Föreläsning om rengöring
  • Arbetsblad 7 om rengöring
  • Praktiskt moment – rengöra i köket
  • EXAMINATION: mål 3 – skriva om personlig hygien

Kahoot

Spela kahoot. Inför målskrivning

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 45 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-slutprov/b9b09c6d-0943-491e-9422-31a05049d03b

Föreläsning 7 -rengöring

Arbetsblad

Ligger i classroom

(7) arb.blad – god arb.hyg forts. + rengöring (1)

Praktiskt moment i köket.

Säg till din lärare att du kommit fram till momentet där du ska komma in i köket och städa. Bestäm en tid som passar

EXAMINATION

Nu ska du skriva din andra examination som behandlar mål 3: personliga hygiens betydelse när man arbetar med livsmedel. Dokumentet finns även i classroom.

Målskrivning personlig hygien