Moment 8 (hygien)

Åttonde momentet innehåller:

  • Spela kahoot
  • Föreläsning 8 – lagar
  • Grupp- eller individuell uppgift om lagar
  • EXAMINATION: Redovisning: lagar
  • Arbetsblad 8
  • Spela kahoot

Kahoot

Spela kahoot. Inför målskrivning

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 45 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-slutprov/b9b09c6d-0943-491e-9422-31a05049d03b

Föreläsning 8 – Om lagar

HACCP-filmklipp:

HACCP – Making Food Products Safe, Part 1

HACCP -Making Food Products Safe, Part 2

HACCP training with example (orange juice 🍹🍹🍊🍊) in very simple way part 1️⃣

Part 2️⃣ HACCP Tr. Difference bet. Hazard ☠️ & Risk ❗, How Risk Assessment

Part 3️⃣ HACCP Tr. Orange Juice 🍊🍷 Raw Materials & Packaging Material🥤🍼 Risk Assessment

Part 4️⃣ HACCP Tr. Allergens 🥚🥛and Non Allergens🍖🥩🐄Risk Assessment

Grupparbete om lagar

Dokumentet ligger även i classroom och finns med i arbetsblad 8. 8 grupp eller individuell uppgift_ LAGAR

Redovisning, lagar

Du eller din grupp ska nu redovisa ert arbete kring valda lagar. Och jag vill att din eller er redovisning får med sig klasskamraterna

– så vilka gör den roligaste & mest intressanta redovisningen.

Din eller Er redovisning kommer att bedöma mål 6 i kursen, målet om lagar.

Arbetsblad 8

Dokumentet ligger öven i classroom.

(8) arb.blad – lagar

Kahoot

Spela kahoot. Inför målskrivning

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 45 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-slutprov/b9b09c6d-0943-491e-9422-31a05049d03b