Moment 9 (hygien)

Nu är det dags för sista arbetsbladet som är mål 7 (kontroller) OCH praktiskt slutprov

Moment 9 innehåller:

  • Kahoot (samma som i moment 8)
  • Arbetsblad 9
  • Praktiskt moment med rengöring i kök av lokal & utrustning

Kahoot

Spela kahoot (samma som i moment 8)

Skriv upp din poäng i dokumentet för arbetsgång.

Frågesport innehållandes 45 frågor med 4 svarsalternativ.

https://create.kahoot.it/share/hygien-slutprov/b9b09c6d-0943-491e-9422-31a05049d03b

 

Mål 5 & 7

Mål 5 – Förmåga att rengöra

Bestäm en tid med din lärare, när du kan komma in i köket för att göra ditt praktiska slutprov, som bedömer mål 5 och 7 i kursen hygien.

Mål 5 ska kontrollera din förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker.

Mål 7 – Följa kontrollsystem för rengöring

Mål 7 ska kontrollera din förmåga att följa ett städschema (kontrollsystem) i en livsmedelslokal.

Förutom att praktiskt visa detta kommer dina svar i arbetsblad 7 att också avläsa din förståelse över kontrollsystem.

Arbetsbladet ligger även i classroom:

9 – Arb.bla_ MÅL 7 – kontroll + haccp