Moment 1 (livliv)

Moment 1 (livliv) innehåller:

  • Föreläsning
  • Arbetsuppgift: mitt land

Föreläsning

Innehåller förklaring till skolverkets mål för kursen samt introduktion över delen: Maten, miljön & människan & arbetsuppgifter.

Första föreläsningen & första uppgiften presenterad i denna ”film”

 

Arbetsuppgift: mitt land

Välj ett land utanför Europa.

Uppgiften finns presenterad i följande dokument, som också finns i classroom:

1-mitt land

P R E S E N T E R A i ett bildspel

  • matproduktion – producerar landet något mat? Vad? Export?
  • mat till befolkningen – Har landet mat så det räcker till alla? Importeras mat?
  • matkvalitet – Hur är kvalitet på maten i landet?
  • näringsrekommendation – finns näringsrekommendationer till befolkningen, Hur ser det ut? matcirkel? Medellivslängd? Sjukdomar?

Du kan använda denna fil, som även finns i classroom, för att göra ditt bildspel i:

1-Mitt land